Golaud.nl

Tarieven zangles en stemcoaching

 

Wekelijks of 1x per 2 wkn.

Tot 21 jaar:           Vanaf 21 jaar:
30 min. €20,-           30 min. €22,50
60 min. €40,-           60 min. €45,-

 

Duoles tot 21 jaar:       Duolesvanaf 21 jaar:
60 min. €21,- p.p.       60 min. 24,- p.p.

 

Groepsles:
op aanvraag, afhankelijk van de groepsgrootte, locatie en duur van de les.

Workshops stemgebruik
Ik maak graag een workshop op maat, de prijzen hiervan zijn op aanvraag en afhankelijk van de wensen van de aanvrager.